Çalışma Alanlarımız
Anasayfa / Çalışma Alanlarımız
TİCARET HUKUKU Ticari şirket kuruluş işlemleri ve tescili, ticari sözleşmeler.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ Hukuki sorunların daha hızlı ve tasarruflu çözüm yolu olarak son yılların yükselen değeri arabuluculuk faaliyetleri ile uyuşmazlıklarınıza hızlı çözümler.
iCRA VE İFLAS HUKUKU Ticari alacaklar, kira tahliye takipleri ve davaları, konkordato davaları gibi İcra ve İflas Kanunundan kaynaklı tüm dava ve takipler.
AİLE HUKUKU Boşanma, boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakaları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, kadın ve çocuk hakları konularındaki ihtilaflar.
İŞ HUKUKU İş hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafa dair hukuki hizmetler.
YABANCILAR HUKUKU Vatandaşlık başvuru işlemlerinin takibi; talebin reddi halinde idari davalarının takibi, yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararlarının tanınması ve tenfizi, yabancıların Türkiye’de yatırım yapması hususunda danışmanlık hizmeti , yabancı sermayeli şirket kuruluşu, devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümüne dair hizmetler.
CEZA HUKUKU Bir ceza davasının soruşturma aşamasından temyiz aşamasına kadar devam eden sürecinde sanık ve mağdurların hak ve hukukunun korunmasına dair hizmetler.
İDARE VE VERGİ HUKUKU İdarenin faaliyetlerinden kaynaklanan problemler ile vergi mevzuatından kaynaklanan ihtilaflara idare ve vergi mahkemeleri nezdinde açılması gereken her türlü davalar.
SÖZLEŞMELER Sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi, sözleşme müzakereleri.